novinky2

Novinky úvod

Vaša cieľová skupina sa bude chcieť s vami rozprávať

Vo všeobecnosti je oblasť komunikácie vnímaná ako pomyselná skladačka 3 subjektov: značka/produkt – PR agentúra – cieľová skupina. Je to systém, ktorých jednotlivé články sú navzájom prepojené a podcenenie potrieb týchto článkov navzájom, môže mať neželaný efekt. Kľúčovým sa stáva konečný príjemca, Vaša cieľová skupina.

Náš TIP:

Urobíme všetko pre to, aby Vaše správy, komunikácia orientovaná na cieľovú skupinu nezostala bez odozvy a Vaša cieľová skupina sa chcela s Vami rozprávať.

Môj best friend facebook

Komunikačné nástroje, ktoré sa využívali v poslednom desaťročí sa do dnešného obdobia výrazne nezmenili. Vzhľadom na komfortnosť a nie finančnú náročnosť sa do popredia dostáva komunikácia cez online nosiče, ktorá v plnej miere vie zabezpečiť interaktivitu, informovanosť a zásah na cieľovú skupinu.

Náš Tip:

Na základe Vašej požiadavky Vám navrhneme a zrealizujeme Facebook kampaň, ktorá bude šitá na mieru.

Novinár chce plnohodnotného partnera na diskusiu

Už sa Vám stalo, že ste strávili dlhé chvíle na prípravu tlačovej správy alebo článku a media ich neprijali? Kde sa stala chyba?! Kľúčom úspechu (napr. publikácie TS v médiách) sú zaujímavé témy a informácie, ktoré je nutné vhodne prezentovať. S určitosťou, každý klient má svoje požiadavky a očakávania, avšak netreba zabúdať na potreby novinárskej obce a špecifiká mediálneho trhu.

Keď sa povie outsourcing

V prípade veľkých korporátnych a taktiež lokálnych spoločností, je posledné obdobie charakteristické tendenciou outsourcovať služby v oblasti PR a to z rôznych dôvodov: klient využíva know-how celého komunikačného domu, získava záruku kontinuity dlhodobej komunikácie svojej značky, kreativitu, flexibilitu a skúsenosti marketingovej a PR agentúry.

Kto povie lepší príbeh vyhráva

Nie je tajomstvom, že to čo chce verejnosť počuť, je success story. Dobrý koncept marketingového a public relations projektu s určitosťou zabezpečí dobrý príbeh. Čím lepší príbeh je, tým bude jeho lepšie prijatie verejnosťou a úspešnejšie budovanie vzťahov.

Náš TIP: Odporučíme Vám a navrhneme projekt na kľúč, ktorý Vám pomôže napredovať a lepšie sa orientovať v mediálnej oblasti.